KATEGORIE

W jakich kategoriach możesz wziąć udział?

Zapisując się na 24 godzinny maraton programowania masz prawo wyboru jednej z czterech kategorii, w której będziesz rywalizował z innymi uczestnikami wydarzenia tworząc innowacyjne rozwiązania rzeczywistych problemów.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Kategoria skupia się na rozwiązywaniu złożonych problemów, wykorzystując technologie sztucznej inteligencji, w tym uczenie maszynowe, sieci neuronowe, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów i wiele innych. Uczestnicy tej kategorii będą mieli do czynienia z różnymi wyzwaniami, takimi jak analiza danych, klasyfikacja, prognozowanie, automatyczne rozpoznawanie, generowanie treści. Będą musieli wykorzystać swoje umiejętności programowania i matematycznej wiedzy, aby stworzyć rozwiązanie najskuteczniejszego algorytmu na podstawie danych.

SOFTWARE

Kategoria Software to wyjątkowa okazja dla programistów, którzy chcą pokazać swoje umiejętności w tworzeniu oprogramowania.
Uczestnicy tej kategorii będą mieli do czynienia z tworzeniem algorytmów, projektowania aplikacji oraz implementacji funkcjonalności. Będą musieli wykorzystać swoje umiejętności programowania i matematycznej wiedzy, aby stworzyć innowacyjną aplikacje.

HARDWARE

W trakcie maratonu programowania z kategorii Hardware, uczestnicy będą mieli do rozwiązania szereg zadań, takich jak projektowanie układów elektronicznych, tworzenie prototypów urządzeń, testowanie sprzętu oraz programowanie mikrokontrolerów. Zadania będą wymagały od uczestników znajomości różnych technologii i narzędzi, takich jak np. Arduino. Będą musieli wykorzystać swoje umiejętności do zbudowania i zaprogramowania prototypu urządzenia.
CYBERSECURITY

W kategorii Cybersecurity uczestnicy będą konfrontować się z różnorodnymi wyzwaniami z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Będą musieli wykorzystać swoją wiedzę z obszaru analizy zagrożeń, ochrony danych oraz testowania penetracyjnego. Zadania będą wymagały od uczestników analizy luk w zabezpieczeniach, projektowania i implementacji skutecznych mechanizmów obronnych oraz reagowania na potencjalne ataki. Uczestnicy będą musieli wykorzystać swoje zdolności do przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.