kategorie

Software

Uczestnicy w zespołach opracowują innowacyjne rozwiązanie na dany temat. Rezultatem działań powinna być gotowa aplikacja bądź program, który spełnia wymogi zadania i rozwiązuje problem w nim zawarty.

Hardware

Każdy zespół opracowuje rozwiązanie danego zadania w oparciu o mikrokontroler, czujniki, elementy mechaniczne etc. Rezultatem działań drużyny powinno być gotowe fizyczne urządzenie.

artificial intelligence (AI)

Zadanie polega na stworzeniu modelu matematycznego zjawiska opisanego w treści za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Model należy później nauczyć danymi pochodzącymi z tego zjawiska i uzyskać jak najmniejszy błąd podczas weryfikacji rozwiązania.

F.A.Q.

Zarówno w kategorii Hardware i Software drużyny składają się z 2 – 4 osób.

Wszystkie informacje na temat kryteriów oceniania znajdziesz w regulaminie.

Drużyny w kategorii Hardware mogą realizować swoje zadanie w oparciu o Arduino lub Raspberry Pi; wybór deklarowany jest w Formularzu. Dokładne modele płytek zapewnianych przez Organizatora zostaną umieszczone na Stronie Internetowej do 18.03.2021. Więcej informacji w Regulaminie 

Spokojnie, podczas hackathonu nie ma konieczności pracy nad projektem non stop. Podczas wydarzenia możesz oderwać się od programowania i wziąć udział w Speed Recruitment lub Webinarach.